Om deel te kunnen nemen aan Tech Data’s tech-as-a-Service zal Tech Data in dat kader geen bedrijfsvertrouwelijke gegevens delen met de partners met wie zij hiervoor samenwerkt, maar mogelijk wel generieke, openbare gegevens. De minimale besteding is €2.500 ex btw op basis van nieuwwaarde van de gekozen producten. Neem voor een definitieve prijsbepaling en voorwaarden contact op met Tech Data. Het voorstel is onder voorbehoud van kredietgoed- keuring. Tech Data is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid van deze informatie. De verstrekte gegevens mogen uitsluitend voor informatiedoeleinden worden gebruikt. Deze vertegenwoordigen geen aanbieding, mening, advies of aanbeveling. Tech Data behoudt zich het recht voor om de informatie te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen.